אהבה במטבח


.אומרים שאחת ההנאות של החיים היא אוכל, אנחנו חושבים שגם במטבח צריך לאהוב