אהבה בלב ים


אהבה, ים, ים של אהבה, בין הגלים לצדפות בכל מקום נמצאת האהבה