אהבה בעיר הלבנה


אהבה היא בקיבוץ, במושב וגם בעיר, אהבה בכל מקום.